Turborod til nordmannsgran og andre arter

TURBO-ROD – Den hurtige vej til salgsklare Nordmannsgran juletræer

TURBO-ROD er korte og tætte rødder med mange forgreninger og dermed mange vækstpunkter, som gør at planterne efter plantning etablerer sig hurtigt i kulturen. Det kompakte rodnet skyldes en speciel kulturteknik, som vi har praktiseret og udviklet på siden 2003.

BASIS FOR TURBO-START
Erfaringen viser, at følgende 6 punkter skal være opfyldt for at opnå
TURBO-START af Nordmannsgran:

  1. Planterne skal have TURBO-ROD
  2. Optimalt plantetidspunkt fra ultimo august til medio september
    (gælder for nordmannsgran)
  3. Velvalgt og velforberedt areal
  4. Friske planter – kortets mulige tid fra plantebed til voksested
  5. Passende jordfugtighed og omhyggelig plantning
  6. God gødningstilstand i jorden

Denne TURBO-START betyder, at der ved optimal pasning vil kunne udvikles salgsklare juletræer på 1,75 – 2,00 meter på 7 – 9 år mod normalt 9 – 11 år. Med kortere produktionstid opnås tillige, at træerne bliver smallere og mere symmetriske.
Du kan nå 3 omdrifter med TURBO-START på samme tid som 2 omdrifter med almindelig rod og forårsplantning.

OBS: Principperne for TURBO-START gælder ikke kun for Nordmannsgran, men kan bruges til alle arter. Dog skal man være opmærksom på at der er forskel på det optimale plantetidspunkt arterne imellem.

Kontakt os for yderligere information.