Generel information


Kvalitet:

Vore kulturer er underlagt kontrol af Landbrugs- & Fiskeristyrelsen samt herkomstkontrol med skovfrø og -planter for at garantere de bedst mulige varer i de rigtige provenienser. Bundtning og sortering følger Danske Planteskolers regler herfor. Kun 1. kvalitetsvarer forlader planteskolen, med mindre andet er aftalt.

Priser: 
Vi forbeholder os ret til prisændringer. Priserne er netto kontant, ab planteskole. Alle opgivne priser er i DKr. eksklusive moms.
1000 stk. prisen beregnes ved køb af mindst 500 stk. af samme sort.
100 stk. prisen beregnes ved køb af mindst 25 stk. af samme sort.
Mindste salg af barrodsplanterer 10 stk. pr. art/proveniens.
Mindste salg af klumpplanter er 5 stk. af samme art.
Ved brudte bundter tillægges prisen 50 %

Forsendelse:
Sker for købers regning og risiko i emballage efter vort skøn, når ikke andet er aftalt.

Reklamation:
Berettiget reklamation modtages med tak, men må finde sted senest 8 dage efter varens modtagelse for at blive taget til følge. Eventuel erstatning kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for den pågældende leverance.

Bestilling:
Foretages lettest pr. Tlf. 98 95 16 99 / Tlf. 24 49 27 06 eller evt. på email: holmplant@holm.mail.dk
Du er ligeledes velkommen til at aflægge planteskolen et besøg. Bestilling og ordre optages under forbehold af vellykket kultur samt anden force majeure.
Vi tilstræber at kunne levere varen fra dag til dag eller efter aftale. Force majeure forbeholdt.