Aktuelt

Her vil vi løbende informere om, hvad der er aktuelt for årstiden.

Sæson 2017/18
En ny sæson er startet og vi kan igen i år tilbyde Nordmannsgran i gode provenienser.

Vi har som tidligere Ambrolauri,Tlugi 2/1s og 2/2 med TURBOROD.

Der ud over tilbyder vi Saltbjerg F nr. 808 (selekteret Ambrolaurii) og Silkeborg Nordskov FP.259 (udvalgte træer i Tversted Klitplantage F nr.526 og 527) både som 2/1s og 2/2 med TURBOROD
Forventninger til disse provenienser er et forbedret høstudbytte på ca. 10%.

Som ny provenies har vi Apsheronsk/Masmai, fra Nordkaukasus, som 2/1s.
Den er sent udspringende og dermed mindre udsat for skader af forårsfrost. Har relativt hurtig og slank vækst, som kan nedsætte omdriftsalderen med 1-2 år.

Husk at: For hvert år der spares i kulturtid, tjenes der ca. kr. 10,-

Husk i øvrigt at det er mest optimalt at plante Nordmannsgran i månedsskifter august-september og igen i slutningen af april

Af andre skovplanter kan vi tilbyde flotte Larix eurolepis (hybridlærk) som
er særlig velegnet til tømmer af høj kvalitet. Kan være et godt alternativ til Sitka- og Rødgran.

Se vores nye sortiments og prisliste 2017/2018 under Sortiment

Ring og få en plantesnak på tlf. 98951699

Kontakt os nu